۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
English
صفحه اصلی
برنامه ريزي و امور عمراني
• معاون برنامه ريزي و امورعمراني: عليرضا خزاعي
 
----
اسامي همكاران معاونت:
 - كارشناس امور اقتصادي: سيدعباس موذني
-كارشناس اموراداري ومالي: محمد رضايي چهكندك
-حسابدارو امين اموال: بتول عشق آبادي
-كارشناس فناوري اطلاعات و آمار: محسن دلبري
- كارشناس برنامه ريزي: حميرا صالحي تيموري
-كارشناس امور عمراني: حامد خزاعي
-دبيرخانه: سميه خفاجه- صديقه الهي
- اپراتور: حسن هادي زادهاهداف و شرح وظايف حوزه معاونت برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري
• تشكيل كميته برنامه ريزي شهرستان در خصوص بررسي و توزيع اعتبارات در قالب پروژه و طرح بر اساس اولويت بندي و دستور العملهاي صادره از سوي حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري و قانون بودجه
• پيگيري در خصوص تبادل موافقتنامه ها و تخصيص اعتبارات و اجراي پروژه هاي عمراني توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط
• بسترسازي و فراهم نمودن فضاي مناسب در جهت اجراي پروژه هاي عمراني
• پيگيري در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني كه اعتبار آن از محل اعتبارات ملي و تبصره هاي قانون بودجه تأمين گرديده است.
• پيگيري در خصوص تهيه و اجراي طرح هادي روستاها
• شركت در جلسات كميسيون ماده 5 شهرها
• شركت در كميسيون تغييركاربري طرح هاي هادي روستايي
• شركت در جلسات كارگروه تخصصي مسكن وشهرسازي(ماده 13-كميسيون 6001)
• شركت در جلسات تعزيرات حكومتي
• نظارت بر توزيع ارزاق و مايحتاج عمومي
• شركت در جلسات تعزيرات آرد و نان
• تشكيل جلسات ستاد و حوادث و سوانح غيرمترقبه شهرستان
• تشكيل جلسات ستاد بحران شهرستان
• پي گيري در جهت جذب اعتبارات مربوط به حوادث غيرمترقبه شهرستان
• تشكيل جلسات كارگروه حفاظت منابع طبيعي و پيگيري در خصوص اجراي مصوبات
• تشكيل كارگروه آب و كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان و پي گيري در جهت اجراي مصوبات
• تشكيل كارگروه گلزار شهدا شهرستان
• پيگيري امور نكوسازي گلزار شهدا شهرستان
• تهيه آمار و عملكرد مربوط به امور كشاورزي ،دامپروري،دامداري و منابع طبيعي
• نظارت بر اجراي پروژه هاي عمراني
• نظارت بر امور حمل و نقل و ترافيك شهري و شهرستان
• امور متفرقه در خصوص واگذاري زمين كشاورزي ، صنعتي ، دامپروري ،توزيع آب كشاورزي ، وضعيت آب شرب شهرها و روستاها
• تشكيل كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان
• ايجاد بستر مناسب در جهت جذب سرمايه گذاري در شهرستان
• پي گيري در جهت رفع مسائل و مشكلات شهركهاي صنعتي در خصوص تأمين زيرساخت هاي مناسب
• پي گيري در خصوص مسائل و مشكلات مربوط به دهياريهاي شهرستان
• توزيع اعتبارات متمركز دهياريهاي شهرستان
• نظارت عاليه بر اجراي پروژه هاي عمراني دهياريها
• انجام امور متفرقه و مكاتبات لازم در زمينه مسائل فني و اعتباري و امور زيربنايي شهرستان
• تشكيل كميته انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه
• تشكيل كميته نكوسازي گلزار شهدا
تاریخ به روز رسانی: 2019/09/03
تعداد بازدید: 9543
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal